Humane Zorg is een zorginstelling die als doel heeft om (jong-)volwassenen met sociale en psychische problematiek op weg te helpen naar een zelfredzaam bestaan. We bieden GGZ behandeling, diagnostiek, verblijfzorg en individuele begeleiding. 

aanmelden voor behandeling

Humane Zorg is een cross-culturele zorgorganisatie die kwetsbare volwassenen met (licht)verstandelijke en/of psychische beperkingen in Rotterdam en omgeving behandelt en begeleidt bij hun sociaal en persoonlijk functioneren.

aanmelden voor behandeling

WELKOM BIJ HUMANE ZORG

In een samenleving waarin identiteit een actueel begrip is, willen wij diversiteit en het recht op een eigen identiteit bemoedigen. Daarom vinden we het belangrijk dat client zich thuis voelt en er geen sprake is van uitsluiting ofwel beoordeling. Binnen onze organisatie verbinden we krachten vanuit verschillende achtergronden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit het beste resultaat oplevert. Hierin spelen een holistische benadering en kracht- en herstelgerichte aanpak een centrale rol met als doel een zelfredzaam bestaan in een veilige samenleving.

Forensische Verblijfzorg & Ambulante Begeleiding

Ons doel met forensische zorg is het voorkomen dat volwassenen, met de nadruk op tussen 18 en 35 jaar, opnieuw een strafbaar feit plegen. Wij bieden hiervoor ambulante begeleiding en verblijfszorg. Met (bij)scholing en werk is onze gezamenlijke inzet het terugkeren in de maatschappij.

Forensische Ambulante Behandeling

Humane Zorg biedt ambulante behandeling en verdiepingsdiagnostiek voor volwassen cliënten met een forensische achtergrond. Dit is geestelijke gezondheidszorg voor cliënten die een strafbaar feit hebben gepleegd, waarbij het delictgedrag mogelijk mede het gevolg is van een psychische stoornis. In de behandeling worden de nieuwste richtlijnen en methoden gebruikt en wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt.

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Humane Zorg biedt zorg en ondersteuning aan de doelgroep GZ/LVB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer je een (verstandelijke) beperking hebt en ben je soms aangewezen op zorg met 24 uur nabijheid. Wij bieden dan zorg, ondersteuning en huisvesting.

Cliënten aan het woord: “Voor het eerst mijn thuis”.

Medewerkers aan het woord: “Ik voelde geen veroordeling, enkel oprechtheid”.