Humane Zorg houdt de ontwikkelingen rondom Covid-19 nauw in de gaten via de lokale GGD en het RIVM (https://www.rivm.nl) .

Lees meer

WELKOM BIJ HUMANE ZORG

Humane Zorg is een cross-culturele zorgorganisatie die kwetsbare volwassenen met (licht)verstandelijke en/of psychische beperkingen in Rotterdam en omgeving behandelt en begeleidt bij hun sociaal en persoonlijk functioneren.

In de samenleving waarin cultuur en identiteit een actueel begrip is, is het tegelijkertijd de bron van een samenhangend geheel aan invloeden en krachten. Humane Zorg verbindt deze krachten daar waar mensen net meer nodig hebben. Wij geven, waar nodig, cultuursensitieve hulp en zorg. En wij richten ons op de eigen, aanwezige krachten van het individu. Vanuit deze benadering willen wij onze cliënten inzicht bieden in hun vermogen tot zelfredzaamheid.  

Forensische Zorg

Ons doel met forensische zorg is het voorkomen dat volwassenen, met de nadruk op tussen 18 en 35 jaar, opnieuw een strafbaar feit plegen. Wij bieden hiervoor ambulante begeleiding en verblijfszorg. Met (bij)scholing en werk is onze gezamenlijke inzet het terugkeren in de maatschappij.

Forensische Behandeling

Humane Zorg biedt ambulante behandeling en verdiepingsdiagnostiek voor (jong-)volwassen cliënten met een forensische achtergrond. Dit is geestelijke gezondheidszorg voor cliënten die een strafbaar feit hebben gepleegd, waarbij het delictgedrag mogelijk mede het gevolg is van een psychische stoornis. In de behandeling worden de nieuwste richtlijnen en methoden gebruikt en wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt.

Langdurige Zorg (Wlz)

Humane Zorg biedt zorg en ondersteuning aan de doelgroep GZ/LVB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer je een (verstandelijke) beperking hebt en ben je soms aangewezen op zorg met 24 uur nabijheid. Wij bieden dan zorg, ondersteuning en huisvesting.