Humane Zorg houdt de ontwikkelingen rondom Covid-19 nauw in de gaten via de lokale GGD en het RIVM (https://www.rivm.nl) .

Lees meer

WELKOM BIJ HUMANE ZORG

Humane Zorg is een cross-culturele zorgorganisatie die kwetsbare jongvolwassenen met (licht)verstandelijke en/of psychische beperkingen in Zuid-Holland begeleidt en ondersteunt bij hun sociaal en persoonlijk functioneren.

In de samenleving waarin cultuur en identiteit een actueel begrip is, is het tegelijkertijd de bron van een samenhangend geheel aan invloeden en krachten. Humane Zorg verbindt deze krachten daar waar jongvolwassenen net meer nodig hebben. Wij geven, waar nodig, cultuursensitieve hulp en zorg. En wij richten ons op de eigen, aanwezige krachten van de individu. Vanuit deze benadering willen wij de jongvolwassenen inzicht bieden in hun vermogen tot zelfredzaamheid.  

Forensische Zorg

Ons doel met forensische zorg is het voorkomen dat jong(volwassenen) opnieuw een strafbaar feit plegen. Wij proberen door middel van ambulante begeleiding en verblijfszorg dat zij opleiding gaan volgen of werken en weer kunnen terugkeren in de maatschappij.

Jeugdhulp

Wij bieden ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongeren t/m 25 jaar en hun gezin. Wij zijn er voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking, zoals gedragsstoornis, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking. Wij helpen dat jij jouw beperking leert begrijpen en ermee om kan gaan. Zo kun je op eigen kracht door het leven. 

WMO-Begeleiding

Soms lukt het niet op eigen kracht om je dagelijkse zaken te regelen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn. Of is het moeilijk vanwege een beperking of psychiatrische problemen om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Wij begeleiden en helpen jong(volwassenen) deze problemen op te oplossen.

PARTNERS