Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden Humane Zorg zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van Humane Zorg. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Humane Zorg nieuwe algemene voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Humane Zorg, waarbij Humane  Zorg collega’s of andere hulpverleners heeft betrokken.

Klik hier (link) voor de Algemene voorwaarden Humane Zorg.