Kwaliteit

Humane Zorg streeft naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Bij Humane Zorg werken we volgens een zorgplan dat we samen met u opstellen. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u en uw naasten nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg ervaart.

Deskundige medewerkers

Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens de beroepsnormen. En zijn bevoegd en bekwaam. Tussentijdse bijscholing is een belangrijk onderdeel van het werken bij Humane Zorg. Duidelijke richtlijnen voor hygiëne, signalering en veiligheid beschermen u en de zorgverleners. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze zorgverleners die lichamelijke zware arbeid verrichten.

Privacy

Humane Zorg gaat zorgvuldig om met uw privacy. Zo hanteren wij strikte regels rondom het digitaal bewaren van uw gegevens en volgen we de relevante wetgeving op dit gebied. Onze medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van het omgaan met privacy gevoelige gegevens. Uw dossier wordt in een beveiligde digitale omgeving beheerd en is alleen toegankelijk voor de relevante, door Humane Zorg geautoriseerde, medewerkers. Wij zullen uw gegevens nooit overdragen aan derden zonder uw toestemming.

Lees hier onze privacyverklaring.

Kwaliteit

Humane Zorg voldoet aan alle kwaliteitseisen die er binnen WLZ-zorg, Forensische Zorg, WMO-begeleiding  en jeugdzorg gelden. Wij worden ieder jaar getoetst door een externe organisatie op alle onderdelen binnen de organisatie. Zo bent u er zeker van dat u professionele, veilige en goede zorg krijgt volgens de geldende maatstaven. Humane Zorg is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat Humane Zorg de hulpverlening en de zorgverlening uitvoert volgens de kwaliteitsnormen van de sector en dat deze goed geborgd is.

Governance

Humane Zorg werkt volgens de Governance Code Zorg. Dat betekent dat de spelregels voor het bestuur en toezicht en de onderlinge dynamiek zijn vastgesteld. Humane Zorg borgt goed bestuur door enerzijds een complete verantwoordingscyclus (planning, verantwoording en evaluatie) en anderzijds door leren en ontwikkelen in de organisatie te stimuleren en organiseren.

Klanttevredenheid

Bij Humane Zorg gaat het om u als cliënt. Via verschillende instrumenten worden jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Regelmatig zullen wij u om feedback vragen en nodigen wij u uit om verbeterpunten door te geven van onze dienstverlening. Zo blijven wij luisteren naar onze cliënten.

Ons kwaliteitsstatuut is hier in te zien.