Klachtenregeling 

 

Klachtenregeling Humane Zorg

Sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) per 1 januari 2016 is de wijze van klachtenafhandeling veranderd. De klachtenregeling, gebaseerd op de Wkkgz, is de standaardregeling waar Humane Zorg zich aan dient te houden bij het omgaan met klachten van cliënten. 

Deze klachtenregeling is bedoeld voor clienten van Humane Zorg

  • Ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 73104752
  • Adres: Marconistraat 9C 
  • Email: info@humanezorg.nl
  • Website: www.humanezorg.nl

Wat te doen als u ontevreden bent over de zorgverlening?

Mocht u ontevreden zijn over onze geleverde zorg dan willen wij dat graag weten.

 U kunt contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan u desgewenst: 

  • adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of  
  • bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of  
  • bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen ( bijvoorbeeld middels een bemiddelingsgesprek).

Het is uw eigen keuze of u hier gebruik van wilt maken. Hieraan zijn voor u als klager geen kosten verbonden.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande contactgegevens:

afdeling klachtenbemiddeling van Quasir:

  • E-mail: bemiddeling@quasir.nl.
  • Telefoon: 085-4874012
  • Post: Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

De klachtenfunctionaris van Quasir is gebonden aan de Gedragscode Medewerkers Quasir, 

alsmede het Protocol Professionele Onafhankelijkheid Quasir. Deze zijn in te zien op www.quasir.nl.

Op het moment dat u daadwerkelijk een klacht indient is deze klachtenregeling van toepassing.