ORGANISATIE

Humane Zorg is een besloten vennootschap met een maatschappelijk doel. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die bestaat uit de heren Ad Koppejan, Ahmet Taskan en Bart Kosten.

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Ad Koppejan
Ad KoppejanVoorzitter RvC
Ahmet Taşkan
Ahmet TaşkanVicevoorzitter RvC
Bart Kosten
Bart KostenSecretaris RvC

Bestuurder is M. Cerit