ORGANISATIE

Humane Zorg is een besloten vennootschap met een maatschappelijk doel en zonder winstoogmerk. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die bestaat uit de heren Ad Koppejan en Ahmet Taskan.

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Ad Koppejan
Ad KoppejanVoorzitter RvC
Ahmet Taşkan
Ahmet TaşkanRvC-lid

Het Bestuur

Mehmet Cerit
Mehmet CeritBestuurder