WMO-BEGELEIDING

Bij Humane Zorg begeleiden wij mensen op verschillende leefgebieden zoals gezondheid, sociaal en persoonlijk functioneren, financiën en daginvulling. Soms lukt het ‘even’ niet zelf en dan is het fijn dat je met begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven.

Onze maatschappelijkwerkers stellen samen met de cliënt een begeleidingsplan op. Hierin staat bijvoorbeeld wat iemand zelf kan doen en welke rol de mensen in iemands omgeving kunnen spelen. In het plan staat ook welke ondersteuning iemand nodig heeft en op welke momenten. Onze voorkeur is dat de begeleiders bij de cliënt thuis komen, maar als dat niet kan dan kan de begeleiding in overleg met de client elders plaats vinden.

De wensen en behoeften van de cliënt vormen het uitgangspunt voor het begeleidingsplan, wat uiteraard altijd een op maat gemaakt plan is. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van cliënten en kijken van daaruit waar kansen en mogelijkheden liggen.

Voor alle activiteiten, zowel individueel als collectief, werken wij samen met het informele netwerk van de cliënt, wijkteams, vrijwilligers, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente.

WMO is bij Humane Zorg alleen mogelijk in de vorm van ZIN (Zorg in Natura). En het uurtarief is 60,- euro.

Voor verdere vragen of aanmelding kunt u bellen naar 010-318 00 77 of mail sturen naar info@humanezorg.nl