WMO-BEGELEIDING

Bij Humane Zorg begeleiden wij mensen op verschillende leefgebieden zoals daginvulling, gezondheid, omgaan met geld en het onderhouden van sociale contacten. Soms lukt het ‘even’ niet om zelfstandig dingen te regelen en dan is het fijn om met de juiste hulp zo zelfstandig mogelijk te leven. Onze begeleiding is persoonsgericht en cultuursensitief. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat er een juiste match is tussen begeleider en cliënt.

Aanpak

Bij Humane Zorg hebben we altijd eerst een intake waarin we het gaan hebben over de doelen die u wilt behalen. De gemeente heeft in het ondersteuningsplan staan waar u hulp bij nodig heeft en in welke mate. Onze maatschappelijk werkers stellen samen met u een begeleidingsplan op. Hierin staat bijvoorbeeld wat uzelf kan doen en waar u hulp bij nodig heeft. In het plan staat ook welke ondersteuning u nodig heeft en op welke momenten. Onze voorkeur is dat de begeleiders bij u thuis komen, maar als dat niet kan, dan kan de begeleiding in overleg met u elders of bij Humane Zorg plaatsvinden.

Uw wensen en behoeften vormen samen met het ondersteuningsplan het uitgangspunt voor het begeleidingsplan. Dit is een op maat gemaakt plan. Wij doen ons best om aan te sluiten bij uw belevingswereld en kijken van daaruit waar kansen en mogelijkheden liggen.

Voor alle activiteiten, zowel individueel als collectief, werken wij samen met het informele netwerk van de cliënt, wijkteams, vrijwilligers, formele zorginstellingen, ondernemers en de gemeente.

WMO is bij Humane Zorg alleen mogelijk in de vorm van ZIN (Zorg in Natura).

Contact

Voor verdere vragen of aanmelding kunt u bellen naar 010-318 00 77 of mail sturen naar wmo@humanezorg.nl