Doorverwijzen 

Voor verwijzers

Wilt u een cliënt doorverwijzen voor forensische zorg en behandeling, WLZ  of WMO-begeleiding ? Dan kunt u direct met ons overleggen. Wij zijn tussen kantooruren bereikbaar via het  nummer 010 318 00 77. Maar u kunt ook een mail sturen naar info@humanezorg.nl. U krijgt snel antwoord op het kunnen aannemen van uw zorgvraag. We zijn goed op de hoogte waar het gaat om  forensisch verblijfzorg, forensisch ambulante begeleiding en behandeling, Wlz (Wet Langdurig Zorg) en WMO.  

Wij bieden zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Dat doen we persoonlijk, deskundig en met respect. We werken met een kleine team. Uw cliënt krijgt vaste zorgverleners waarbij het tijdstip van zorg in overleg vastgesteld wordt. Ze hoeven dus niet steeds af te wachten wie er komt en wanneer.

  • Wij hanteren korte communicatielijnen.
  • Humane Zorg ondersteunt en sluit aan op het netwerk van de cliënt
  • Alle hulpverleners en zorgverleners van Humane Zorg voldoen aan de wettelijke eisen, zijn deskundig en werken continue aan kwaliteit en deskundigheidsbevordering.

Aanvraag, indicatie en uitvoering:

Wij begeleiden en ondersteunen de cliënt in het traject van zorgaanvraag van indiceren tot en met uitvoering.