Forensische Zorg

Humane Zorg is een zorgaanbieder op het gebied van de forensische zorg. Forensische zorg is bedoeld voor diegenen die een strafbaar feit hebben gepleegd en daardoor een zorgtitel hebben. Humane Zorg biedt voor deze cliënten de zorg in de vorm van ambulante begeleiding en verblijfszorg.

In dat laatste geval woont een cliënt bij Humane Zorg voor de duur van de maatregel en krijgt de nodige begeleiding. Inzet is erop gericht dat de cliënt met de juiste begeleiding uitstroomt naar de reguliere zorg (WLZ/WMO) en/of geheel zelfstandig functioneert met eigen baan en woning.
Humane Zorg kan de cliënten zelf ook de nodige WLZ en WMO zorg aanbieden of waar mogelijk doorverwijzen naar de ketenpartners.

Ons belangrijkste doel: succesvolle terugkeer in de samenleving en voorkómen van recidive. De verblijfsplaatsen zijn op verschillende locaties in kleine wooneenheden, omdat we een concentratie van forensische cliënten onwenselijk vinden. Binnen Humane Zorg hebben wij de mogelijkheid van verblijfplaatsen van twee of drie slaapkamers waar het principe van gedeeld wonen geldt. In sommige gevallen kunnen wij voor een cliënt ook een studiowoning beschikbaar stellen.

Geen verblijfszorg nodig, maar wel ambulante begeleiding? Humane Zorg staat klaar om gelijk te starten met de ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding voorafgaand aan verblijfszorg kan, maar natuurlijk ook na verblijfszorg. Inzet is er dan gericht om de begeleiding geleidelijk af te bouwen dan wel over te dragen aan reguliere zorg.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met onze zorgmanager de heer M.Baran, zijn telefoonnummer is: 010-318 00 77. Of stuur een mail naar m.baran@humanezorg.nl