Missie & Visie 

Missie

Humane Zorg biedt cultuur-sensitieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare (jong)volwassenen met een (licht)verstandelijke en/of psychische beperking vanuit de heelheid van het individu en integraal gericht op huisvesting, dagstructuur en personal skills.

Visie

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin burgers –ongeacht religie, taal en cultuur; ongeacht verstandelijke, psychische en sociale beperkingen– in veiligheid, vertrouwen en vrijheid kunnen meedoen en zich ontplooien.