Langdurige Zorg (Wlz)

Humane Zorg biedt ondersteuning aan de doelgroep GZ/LVB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor Wlz kom je in aanmerking als je vanwege een (verstandelijke) beperking aangewezen bent op zorg met 24 uur nabijheid of permanent toezicht. Hiervoor is een indicatie nodig vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In het indicatiebesluit is dan beschreven welke zorg nodig is, zoals begeleiding, behandeling en dagbesteding.

Wanneer je zorg vanuit de Wlz ontvangt, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je inkomen.

Bij Humane Zorg bieden wij zorg en ondersteuning die past bij je behoeften, wensen en mogelijkheden. Het opstellen van een zorgplan doen we samen. Daarin stellen we samen doelen op en evalueren deze regelmatig. Wij helpen je jouw doelen te realiseren.

Weet dat we er voor je zijn!

Afspraak maken

Er is geen verwijzing nodig, het is kosteloos en er is geen wachtlijst.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met onze zorgmanager de heer M.Baran, zijn telefoonnummer is: 010-318 00 77 . Of stuur een mail naar m.baran@humanezorg.nl