Richtlijnen i.v.m. Covid-19

Richtlijnen i.v.m. Covid-19

Humane Zorg  houdt de ontwikkelingen rondom Covid-19 nauw in de gaten via de lokle GGD en het RIVM (https://www.rivm.nl) .

Voor onze medewerkers gelden strenge regels voor wat betreft hun inzetbaarheid. Wij zetten onze medewerkers niet in als zij symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19. Mogelijk leidt dit tot mindere beschikbaarheid van medewerkers, maar wij zullen met de rest van ons team zo goed als mogelijk de nodige begeleiding bieden.

U kunt altijd contact opnemen met:

Landelijke informatielijn: 0800-1351

Via RIVM de actule informatie Covid-19: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Covid-19 vragen en antwoorden RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Hierin vindt u onze richtlijnen:

Hygiëne maatregelen:

Wij houden ons aan strikte hygiënemaatregelen.

  • de begeleider wast zijn/haar handen regelmatig
  • de begeleider hoest en niest in de binnenkant van de elleboog
  • de begeleider gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg
  • de begeleider zit niet aan zijn/haar gezicht (ogen, mond, neus)
  • de begeleider schudt geen handen

Uitvragen cliënten:

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt:

Of u en/of uw gezin onlangs in een risicogebied bent geweest, verkoudheidsklachten heeft (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid), een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger heeft.

Is het antwoord op deze vragen positief, dan zullen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met de GGD. De GGD geeft dan verdere instructies af voor u en voor onze begeleiding.

Is het antwoord op deze vragen negatief, dan gaan we door met de begeleiding.

Monitoren:

Het is in principe mogelijk dat u tijdens de begeleiding symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Het gaat dan om de volgende symptomen:

  • verkoudheidsklachten
  • hoesten of benauwdheid
  • een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger

Wij nemen dan contact op met de GGD en volgen het advies en de instructies van de GGD. Het gaat om de gezondheid en veiligheid van u, van uw sociale omgeving en van onze medewerkers.