Humane Zorg houdt de ontwikkelingen rondom Covid-19 nauw in de gaten via de lokale GGD en het RIVM (https://www.rivm.nl) .

Lees meer

WELKOM BIJ HUMANE ZORG

Humane Zorg is een cross-culturele zorgorganisatie die kwetsbare volwassenen met (licht)verstandelijke en/of psychische beperkingen in Zuid-Holland begeleidt en ondersteunt bij hun sociaal en persoonlijk functioneren.

In de samenleving waarin cultuur en identiteit een actueel begrip is, is het tegelijkertijd de bron van een samenhangend geheel aan invloeden en krachten. Humane Zorg verbindt deze krachten daar waar mensen net meer nodig hebben. Wij geven, waar nodig, cultuursensitieve hulp en zorg. En wij richten ons op de eigen, aanwezige krachten van het individu. Vanuit deze benadering willen wij onze cliënten inzicht bieden in hun vermogen tot zelfredzaamheid.  

Forensische Zorg

Ons doel met forensische zorg is het voorkomen dat volwassenen, met de nadruk op tussen 18 en 35 jaar, opnieuw een strafbaar feit plegen. Wij bieden hiervoor ambulante begeleiding en verblijfszorg. Met (bij)scholing en werk is onze gezamenlijke inzet het terugkeren in de maatschappij.

Langdurige Zorg (Wlz)

Humane Zorg biedt zorg en ondersteuning aan de doelgroep GZ/LVB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer je een (verstandelijke) beperking hebt en ben je soms aangewezen op zorg met 24 uur nabijheid. Wij bieden dan zorg, ondersteuning en huisvesting.

WMO-Begeleiding

Soms lukt het niet op eigen kracht om je dagelijkse zaken te regelen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn. Of is het moeilijk vanwege een beperking of psychiatrische problemen om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Wij begeleiden en helpen jong(volwassenen) deze problemen op te oplossen.